History

Kjeøy has a long history with the first official records from the late 1600. When the first settlers came to Kjeøy is unknown, but it must have been much earlier than in the late 1600 when the owners were allowed by the king of Denmark to start hostel. The History of Kjeøy has been divided into four different epochs described in the following sections.


SLUTTEN AV 1600 TALLET TIL CA 1820


Kjeøy var eiet av Reener familien fra slutten på 1600 tallet til 1835-1838. Kjeøy's historie er skriftelig registert helt tibake til 1684 da skattemantallet forklarer at Morten Jacobsen Rener fra Trondheim betalte "Hus og Grundfrelse" med ett pund fisk. I 1701, ifølge manntallet, var han oppført som eier av "Kidøen" -Kjeøy. I 1794 fikk Kjeøy's eier, Anders Hansen, barnebarn til Morten Jacobsen Renner, "Kgl. bevilling paa et gjestgiveri samt bondehandel paa borgerleiet Kidøen".

På slutten av 1700 tallet var Kjeøy det viktigste handelsstedet i Lødingen prestegjeld.